მე პირადად ვფიქრობ, რომ განათლების სისტემას მეტი ყურადღება სჭირდება ხარისხზე, ვიდრე რაოდენობა. მათ უნდა თქვან ისეთი რამ, როგორიცაა "როგორ შეგვიძლია ბავშვებმა და სტუდენტებმა მეტი საათის განმავლობაში ისწავლონ?" (მაგ., სკოლის საათები) ვიდრე "ჩვენ დავამატებთ ყველა სახის ნივთს, რომ ჩვენი ეკონომიკა შეინარჩუნოს. ხალხს სიამოვნება ექნება თუ არა".

სინამდვილეში უამრავი მასალაა სწავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად (დაზვერვის მიღმა და ინტელექტის დონის მიღმა), ანუ მეტა სწავლა ან სწავლის სწავლა, რასაც სკოლაში არ ასწავლიან.

მე, სკოლაში დავდიოდი, არ ვიცოდი ამ მეტა შემეცნების ყველა ნივთი და თუ მას შემდეგ ვიცოდი, ალბათ, ამ სკოლის საათებში ადვილად ვისწავლიდი. სინამდვილეში, მეტა სწავლა იმდენად ძლიერია, რომ საშუალო IQ- ს მქონე პირებს შეუძლიათ უკეთესად გაიარონ ის პირები, რომელთაც აქვთ მაღალი ინტელექტის კოეფიციენტი. https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/8iy75b/people_who_learn_how_to_learn_can_outperform/ - ადამიანები, რომლებიც სწავლობენ როგორ ისწავლონ, შეიძლება უკეთესად გაიარონ ის პირები, რომელთაც ძალიან მაღალი IQ აქვთ. ამის დიდი ნაწილი „მეტაკოგნიამ“ მიაქცია, სადაც დიდი ყურადღება დაუთმეთ იმას, თუ როგორ ფიქრობთ, - წერს ცენტრალური ამერიკული პროგრესის ცენტრის ულრიშ ბოსერი.

დაბოლოს, ვფიქრობ, რომ სკოლას ნაკლები სტანდარტიზებული ტესტირება სჭირდება და უფრო მეტად უნდა იყოს ორიენტირებული ცნობისმოყვარეობაზე. კვლევით აჩვენა, რომ ცნობისმოყვარეობა აძლიერებს სწავლებას. https://www.sc გამოცდილიaily.com/releases/2014/10/141002123631.htm - როგორ ცვლის ცნობისმოყვარეობა ტვინს სწავლის გასაუმჯობესებლად, Science Daily